Wyświetlanie jednego wyniku

Usunięcie odcisku

Usuwanie odcisku polega na mechanicznym opracowaniu zmiany za pomocą dłuta.